Όπως θα γνωρίζουν οι πελάτες μας , διαχειριζόμαστε πάνω από 40 ιστοσελίδες με ποικιλία θεματολογίας από την πολιτική ,την οικονομία τον αθλητισμό μέχρι ιστοσελίδες τοπικού χαρακτήρα άλλα και εξειδικευμένες ( συγκεκριμένα θέματα όπως Άμυνα-Εσωτερική Ασφάλεια,Τεχνολογία,Υγεία ).

Από τα παραπάνω η μηναία επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες του ομίλου ξεπέρνα πλέον τα 4εκ (4.000.000)-επισκέπτες ,αναγνώστες ανά μήνα!- (στοιχεία Ιουλίου 2018).

Επίσης η παρουσία μας στα social media είναι σημαντική με 800.000 followers - συνολικά στα brands μας!