Επικοινωνιακή πολιτική


Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη και παγκόσμια κοινότητα, σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον όπου απαιτούνται γρήγορες αποφάσεις με περιορισμένους πόρους, το έργο της επικοινωνίας με το κοινό-στόχος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, εμβάθυνση στην ανάλυση των δεδομένων και εγρήγορση.

Πόσο μάλλον τη στιγμή που οι εταιρίες γίνονται όλο και πιο ορατές και τα μηνύματα τα οποία δέχεται καθημερινά κάθε πολίτης-καταναλωτής πολλαπλάσια από αυτά που μπορεί τελικά να αφομοιώσει.
Καθοδηγούμενοι από την πεποίθηση ότι η εμπιστοσύνη σε μια εταιρία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επικοινωνίας, εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να διατηρήσουμε, προστατεύσουμε και προωθήσουμε τα μηνύματα και τις εταιρικής τους αξίες ενεργοποιώντας τους εργαζόμενους, εμβαθύνοντας στο loyalty των πελατών, χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας με τις αρχές και τις τοπικές κοινότητες, αλλάζοντας αντιλήψεις και επηρεάζοντας τις εξελίξεις.

Η Domino Media διαμορφώνει τη στρατηγική επικοινωνίας του κάθε πελάτη με βάση τα ακόλουθα βήματα:
Έρευνα της κοινής γνώμης
Προσδιορισμός των ομάδων-στόχων
Εκπόνηση των βασικών μηνυμάτων
Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας
Συνεχής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων