"Τα δεδομένα έχουν ζωτική σημασία."
Domino Analysis - Aναλύσεις υψηλού επιπέδου και συμβουλές! Η Νέα υπηρεσία της Domino


Ανάλυση δεδομένων για δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
-Επικοινωνήστε ανοιχτά. "Έχουμε μια πολιτική ανοιχτού βιβλίου," λέμε στην DOMINO, "όπου δείχνουμε στον ιδιοκτήτη τα πάντα." Η σαφήνεια και η διαφάνεια από την αρχή βοηθούν τους πελάτες να βλέπουν τους εργολάβους τους ως αληθινούς συνεργάτες, στους οποίους μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή να εκφράσουν ανησυχίες.
Κάντε τα δεδομένα προσβάσιμα. "Όταν τα στοιχεία είναι οπτικά, η προβολή και η κατανόηση γίνεται πιο γρήγορα,". "Όλα είναι πιο γρήγορα με τη χρήση γραφικών. Όλοι καταλαβαίνουν τα ποσοστά." To DOMINO GROUP  φροντίζει να κοινοποιεί τους προϋπολογισμούς, τα υλικά και τα χρονοδιαγράμματα με τρόπους που οι πελάτες μπορούν εύκολα να κατανοήσουν.
-Προσαρμόστε την εμπειρία στα μέτρα του πελάτη. "Πρέπει να κατανοείς τον πελάτη και να είσαι σε θέση να μιλήσεις στη γλώσσα του". "Εάν ο πελάτης είναι μια για τράπεζα και θέλουν να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, τους ενημερώνουμε ευχαρίστως. Εάν πρόκειται για μια επιτροπή κατασκευής για μια εκκλησία που δεν κατανοεί τις λεπτομέρειες, μπορούμε να τους δείξουμε μια περίληψη υψηλού επιπέδου."
-Συνδέστε τα δεδομένα με ξεκάθαρες αποφάσεις. "Το σύστημα που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπει να δείχνουμε στους πελάτες μας πού ξοδεύονται τα χρήματά τους", "και εάν υπάρχει υπέρβαση του προϋπολογισμού, μας επιτρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να αναλύσουμε τις επιλογές και να τους δώσουμε έναν οδικό χάρτη για την επαναφορά του έργου στον σωστό δρόμο." Η ανάλυση τεράστιων υπολογιστικών φύλλων με αριθμούς σε συγκεκριμένες αποφάσεις και ενέργειες καθιστά ευκολότερο για τους πελάτες να κατανοήσουν το εύρος ενός έργου και να εμπιστευτούν την McCownGordon να συνεχίσει την πορεία ενός έργου προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η δημιουργία της σωστής διαδικασίας για την λήψη δεδομένων, την οργάνωσή τους, την αφομοίωσή τους και, στη συνέχεια, τη γνωστοποίησή τους στους πελάτες με προσαρμοσμένες απεικονίσεις, είναι το κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και είναι αυτό που κάνει την DOMINO να ξεχωρίζει.

-"Η εμπιστοσύνη αυτή συνδέεται με το ποιοι είμαστε ως εταιρεία". "Οι βασικές μας αξίες είναι η ακεραιότητα, η απόδοση και οι σχέσεις. Εάν δεν οικοδομούσαμε αυτή την εμπιστοσύνη και δεν διαβεβαιώναμε τον ιδιοκτήτη ότι θα έχει την υποστήριξή μας και θα ενεργήσουμε προς το δικό του συμφέρον, δεν θα ξεχωρίζαμε ως εταιρεία. Επομένως, αυτός ο παράγοντας είναι ζωτικής σημασίας."